Экологиялық саясат

«АЭҮК» АҚ қоршаған ортаға келеңсіз әсерді азайтуға тырысады. Экология саласында компанияның қызметі  қазақстандық заңнамамен және ішкі нормативтік актілермен реттеледі, осы ретте «АЭҮК» АҚ белгіленген талаптарды сақтауға ғана емес, алдынғы қатарлы халықаралық стандарттарға сәйкес болуға да тырысады.

             «АЭҮК» АҚ экологиялық саясатының негізгі қағидалары:

ең озық қолжетімді технологияларды (ЕОҚТ) енгізу есебінен қоршаған ортаға әсер етуін төмендету және өндірістің энергия тиімділігін жоғарылату;

қоршаған орта объектілерінің құрылысы, қайта жаңарту және пайдаланымда, жабдықтарды, механизмдер мен көлік құралдарын пайдаланымда ластануын болдырмау және  барлық кезеңде электр энергиясын беру мен үлестіруде қоршаған ортаға келеңсіз әсерді азайту;

апаттарды төмендету мен болдырмауға және  экологиялық көрініс есебімен негізгі жабдықтардан бас тартуға бағытталған іс-шаралар жүргізу;

персоналдың экологиялық мәдениетін жоғарылату, тұрақты оқыту, табиғатты қорғау қызметін ағарту және дәріптеу;

барлық мүдделі тараптар үшін экологиялық ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігі.

 «АЭҮК» АҚ 2015-2020 жылдарға арналған стратегиялық даму бағдарламасымен қоршаған ортаны қорғау бойынша ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардан басқа Компанияның экологиялық қызметін жетілдіруге арналған «Экологиялық менеджменттің жүйесі»  ISO14001 халықаралық стандартына сәйкес сертификат дайындау, енгізу және алу қарастырылған.