Қауіпсіздік және еңбекті қорғау

«АЭҮК» АҚ жұмыс орындарында өзіне тән  салалық тәуекелдер мен қауіпсіздік есебімен персоналдың жұмысы үшін қауіпсіз және сау жағдайлар қамтамасыз етіледі.  

Компаниямен персоналдың еңбегін қорғау мен денсаулығын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар қатары әзірленген:

  • қызметкердің денсаулығына қауіпті технологиялық бұзушылықтарды айқындау мақсатымен жұмыс орындарын кенеттен тексеру;
  • регулярные предсменные осмотры жедел персоналды жүйелі аусымалды тексеру, жұмысқа жіберу немесе жібермеуді жүзеге асыру,  емдік және алдын алу іс-шараларын жүргізу;
  • Техникалық қауіпсіздік күнін ай сайын өткізу;
  • Персоналды арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз ету;
  • өндірістік нұсқаулық әзірлеу;
  • апатқа қарсы жаттығулар мен көрсеткіш рұқсатнамаларын өткізу;
  • ең замануифизиожабдықтарымен жабдықталған денсаулық пунктін ұйымдастыру, қосымшамедициналық қызметтер: массаж, емдеу шараларын көрсету.